Nieuwspagina


11 November 2021


Verdere prijsverhoging conservering per 1 december


De almaar (door)stijgende prijzen van onder meer verf, energie, staalgrit en ook de verwachte loonstijging

in onze industrie - welke naar verwachting met terugwerkende kracht tot 1 oktober jl effectief zal zijn -

leiden tot een noodzakelijke verhoging van onzet prijzen met 6% ingaande 1 december aanstaande.

We kunnen en zullen op uw verzoek deze noodzaak onderbouwen, maar dat maakt de situatie niet

anders.

Wel zeggen wij u toe dat we komend voorjaar deze prijsstijging zullen toetsen aan de op dat moment

geldende prijzen voor energie en grondstoffen, waarbij alle scenario’s inclusief een eventuele

gedeeltelijke terugdraaiing mogelijk zijn.

Onze prijslijst per 1 december zullen we uiterlijk maandag 15 november aan u toesturen. Gemaakte

projectafspraken blijven we uiteraard nakomen.

We vertrouwen op uw begrip hierin en danken u voor het werk dat we voor u mogen uitvoeren.

Met vriendelijke groet,

Verdere prijsverhoging conservering per 1 december
Alle blogs

Meer weten over dit onderwerp?

Wij beantwoorden uw vragen graag

Contact