Nieuwspagina


17 March 2020


Corona - virus


Ook Van Noordenne Staal is genoodzaakt de nodige maatregelen te treffen ter voorkoming van verspreiding van het Corona-virus. Wij vinden de gezondheid, veiligheid en het welzijn van onze medewerkers en hun naasten, maar ook van de mensen waarmee we samenwerken van het grootste belang. Wij hebben naar beste weten alle aanbevelingen van het RIVM in onze organisatie verwerkt. Doel is om de gezondheid van onze medewerkers en iedereen om ons heen te beschermen. Tot op heden verwachten wij binnen de gestelde kaders aan de reguliere vraag van onze klanten te kunnen voldoen. Het kan zijn dat wij als gevolg van de geringe kantoorbezetting tijdelijk minder telefonisch bereikbaar zullen zijn. Wij verzoeken u onze medewerkers zoveel mogelijk te benaderen via mail en bij dringende boodschappen via mobiele telefoon. De situatie waar we nu in zitten is hoogst onzeker en voor iedereen nieuw en onbekend. Een kant en klaar draaiboek is daarom ook niet voorhanden. Het is aan ons om met elkaar deze ongekende crisis het hoofd te bieden.

Corona - virus
Alle blogs

Meer weten over dit onderwerp?

Wij beantwoorden uw vragen graag

Contact